boy-on-ballBarnas Therapy Solutions, Inc. eies og drives av Kathy Hvit, MRC, CRC, LMHC, Lena Thoresen, OTR/L and Megan Halliday, MS, OTR / L. Barnas Therapy Solutions, Inc. ble stiftet i april 2004- og følgelig, 2019 vil være vårt 15-årsjubileum! Vi er en "holistisk One Stop" anlegget. Med vår sterke team av terapeuter og støttepersonell , we are proud to make a significant improvement in lives of children and families in need of therapy services.”

Barnas Therapy Solutions Inc, ble opprettet på to prinsipper:
  1. Å tilby kvalitet til barn og familier i en omsorgsfull og støttende miljø
  2. For å skape et godt arbeidsmiljø hvor profesjonelle terapeuter er støttet og i stand til å fokusere sin energi på å gi god behandling.

We hire passionate therapists and office staff who strive to make a positive impact on children and families. Barnas Therapy Solutions, Inc. staff have a heart for people and delight in progress and the improvements of our clients. Our positive staff is skilled and compassionate individuals who are here everyday to assist you and your family in any way possible.

Oversettelse


 Rediger oversettelse