Elementære spor møtes er på April,,en,på Bayshore High school,,en,Og registreringsskjemaer vil bli lastet opp som vi mottar dem,,en 22 at Bayshore High school. And the registration forms will be uploaded as we receive them.