Fysioterapi

Våre fysioterapeuter har spesialisert seg på tjenester knyttet til vanskeligheter med brutto motoriske bevegelser, ortopediske problemer, utviklingsmessige forsinkelser og problemer med å gå.

Ergoterapi

Våre ergoterapeuter vil gi de nødvendige verktøy for å hjelpe barnet ditt i å bli mer selvstendig med daglige oppgaver. Vi vil bistå med skriveferdigheter, egenomsorg (dressing, grooming, bade, etc.), lekeferdigheter, visuelle oppgaver og de andre evner til å fungere godt med jevnaldrende.

Speech Language Therapy

Våre tale språk patologer har lang erfaring å tilby tjenester knyttet til kommunikasjonsvansker, inkludert, men ikke begrenset til; fonologisk / artikulasjon forskjeller og / eller forsinkelser, stamming, omfattende, ekspressive og reseptive språkforskjeller og / eller forsinkelser samt muntlig eller fôring vanskeligheter.

Mental Health Services

Våre psykisk helsevern omfatter rådgivning for barnet, forelder og / eller familie. Vi tilbyr rådgivning som er sentrert rundt dine behov. Våre lisensiert mental helse terapeuter og rehabilitering rådgivere er tilgjengelig for å veilede din familie gjennom daglige frustrasjoner eller en bestemt krise du kan møte.

 

Oversettelse


 Rediger oversettelse

Nyheter & Hendelser